Vargungen bekantar sig med traditionella evenemang i kåren.

Valikko

Jag deltar i ett traditionellt evenemang i kåren


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med traditionella evenemang i kåren.

Beskrivning:

Delta tillsammans vid ett av kårens traditionella festtillfällen, så som Sankt Görandagen, firandet av Thinking Day eller julfesten. Förutom att delta kan ni även kombinera aktiviteter från andra spår med firandet. Förbered till exempel ett framförande (se Artisten-spåret) eller skriva en artikel om evenemanget (se Redaktörsen-spåret).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga