Vargungen känner att hen hör till ett större sammanhang än den egna flocken. Vargungen bekantar sig med kårens traditioner.

Valikko

Jag deltar i ett traditionellt evenemang i kåren


Målsättning:

Vargungen känner att hen hör till ett större sammanhang än den egna flocken. Vargungen bekantar sig med kårens traditioner.

Beskrivning:

Vargungen deltar i en fest eller ett evenemang som hör till kårens traditioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att se till att vargungarna får tillräckligt mycket information om evenemanget i förväg. Om någon inte deltar i ett evenemang handlar det ofta om att det känns obekvämt att delta i ett obekant evenemang. Ledaren ska själv delta i evenemanget. Det är en god idé att komma överens om att gruppen träffas på ett bestämt ställe strax före evenemanget. På det sättet behöver ingen komma ensam till evenemanget.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken deltar i kårens traditionsenliga tillställning i kyrkan eller en S:t Göransfest.

Flocken deltar i kårens traditionella jul- eller självständightesfest. Flocken kan också i förväg förbereda ett programinslag till festen, som en del av Artisten-spåret eller skriva om festen i kårtidningen som en del av Redaktören-spåret.

Lägg till tips

Bifoga