Vargungen känner till de vanligaste scouttraditionerna.

Valikko

Jag lär känna de vanligaste scouttraditionerna


Målsättning:

Vargungen känner till de vanligaste scouttraditionerna.

Beskrivning:

Vargungen bekantar sig med de vanligaste scouttraditionerna såsom vargungehälsningen, handskakning med vänster hand, syskonringen eller kårens egna traditioner. Bäst lär sig vargungen scouttraditioner genom att öva dem i riktiga situationer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att göra vargungarna bekanta med scouttraditioner och att själv fungera som exempel genom att följa traditionerna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga