Vargungen vet vad Thinking Day är för något och varför den firas.

Valikko

Jag vet vad Thinkingday är och deltar i ett Thinkingday-evenemang


Målsättning:

Vargungen vet vad Thinking Day är för något och varför den firas.

Beskrivning:

Vargungen är med om att fira Thinking Day enligt kårens eller flockens traditioner. Under Thinking Day firar vi scoutvänskapen, ökar medvetenheten om orättvisorna i världen och samlar in pengar för scoutverksamheten i fattigare länder. Thinking Day firas den 22 februari varje år. Den dagen föddes både scoutingens grundare Lord Baden-Powell och hans fru, Lady Olave Baden-Powell, som var överscoutchef för flickscouterna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus Annan plats
Färdighetsområden Kansainvälisyys Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att låta vargungen bekanta sig med Thinking Day-traditionen. Om kåren inte har några traditioner är det bra att utveckla sådana tillsammans, t.ex. med andra vargungeledare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Scouttraditioner

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flickscouternas världsförbund, alltså WAGGGS, har en egen utvecklingssamarbetsfond, Thinking Day Fund, som grundades år 1932. WAGGGS samlar årligen in medel för olika ändamål. Material som har att göra med detta tema finns varje år på WAGGGS Thinking Day-sidor på nätet (på engelska). Där finns också aktiviteter som lämpar sig för vargungar. På nätsidorna finns också aktiviteter från tidigare år, och dem går det att använda i flockens verksamhet.

Flocken ordnar en egen fest under vilken deltagarna får fördjupa sig i ett internationellt tema eller scoutingens historia. Flocken bjuder in en annan flock, antingen från sin egen kår eller från en grannkår. Programmet kan bestå av t.ex. en skuggteaterföreställning om B-P och olika skeden i scoutingens historia, sånger om vänskap och medelinsamling till stöd för scoutverksamhet som ordnas någonstans där omständigheterna är ogynnsamma.

Thinking Day är en av scoutårets viktigaste högtider. En del kårer har långa traditioner kring Thinking Day, medan dagen inte uppmärksammas alls i andra kårer. T.ex. utgående från följande programstomme kan flocken eller hela kåren ordna en Thinking Day-fest: Välkomstord (explorerscouterna), spejarscouterna presenterar årets tema, vargungarna uppträder med en sång, en äldre scout berättar om sina scoutminnen från förr, bildvisning (foton från roverscouternas utlandsprojekt, hela kårens utlandsresa eller liknande), frågesport (explorerscouterna), kårens rop, kaffeservering och möjlighet att bekanta sig med äventyrsscouternas affischer.

Lägg till tips

Bifoga