Vargungen bekantar sig med hur ett ett pjäsmanuskript ser ut, samt använder sin kreativitet och gör själv ett manuskript.

Valikko

Jag bekantar mig med ett manuskript och gör ett sådant tillsammans med min flock


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med hur ett ett pjäsmanuskript ser ut, samt använder sin kreativitet och gör själv ett manuskript.

Beskrivning:

Flocken bekantar sig med manuskript för olika pjäser och sätter sig in i hur manuskriptet används. Vad betyder replikstrecken? När är det olika karaktärers tur att tala? Flocken lär sig vad en scen innebär och hur pjäsens intrig är uppbyggd (början, mitt, slut). Flocken gör ett eget manuskript där det finns en roll för varje flockmedlem. Kombinera steget med andra aktiviteter i artist-spåret.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Luovuus Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Som inspirationskälla och utgångsmaterial skaffar akela fram några exempel på manuskript tänkta för barn. Akela handleder vargungarna när de gör sina egna små pjäser.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Artisten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela ger kullarna var sitt barnpjäsmanuskript att studera. Vargungarna känner antagligen redan till den här typen av texter, eftersom de flesta bekantar sig med manuskript också i skolan. Repetera ändå hur manuskriptet anger vem som ska tala osv. Vargungarna gör egna små pjäser som de sedan också framför. Det är lättare för vargungarna att skapa egna pjäser om ämnesområdet är begränsat på något sätt. Kullarna kan också ge sina manuskript åt en annan kull, som sedan framför pjäsen. På så sätt får ni också se om de andra med hjälp av manuskriptet får klart för sig vad de ska göra.

Lägg till tips

Bifoga