Vargungen lär sig att fungera i en grupp och att tillsammans i gruppen kasta fram idéer och uttrycka sina egna åsikter. Vargungen förstår övningens betydelse för slutresultatet.

Valikko

Jag förbereder ett skådespel/en föreställning tillsammans med min flock


Målsättning:

Vargungen lär sig att fungera i en grupp och att tillsammans i gruppen kasta fram idéer och uttrycka sina egna åsikter. Vargungen förstår övningens betydelse för slutresultatet.

Beskrivning:

Vargungarna förbereder och övar in en föreställning till en av kårens tillställningar. Den här aktiviteten lönar det sig att kombinera med de övriga stegen i artist-spåret. Gör föreställningen med ett egenhändigt producerat manuskript som botten och använd dekor som ni tillverkat själva.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Luovuus Rohkeus Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela handleder vargungarna när de hjärnstormar och övar. Akela känner sin flock och kan bestämma om de väljer en färdig pjäs eller skriver ett eget manuskript.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Artisten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela samlar ihop föreställningsidéerna som vargungarna kastar fram och skriver upp dem så att alla ser. Vargungarna får själva bestämma vad som kommer med i föreställningen och hurdana roller varje flockmedlem spelar. Föreställningen kan bygga på ett färdigt eller egenhändigt skrivet manuskript, och också göras i form av ett pantomim- sång- akrobatik- eller dansuppträdande.

Lägg till tips

Bifoga