Vargungen lär sig nya scoutsånger och får erfarenhet av att uppträda.

Valikko

Jag framför scoutsånger


Målsättning:

Vargungen lär sig nya scoutsånger och får erfarenhet av att uppträda.

Beskrivning:

Vargungarna övar scoutsånger. Vargungarna kan framföra sångerna ensamma, i par, kullvis eller hela flocken tillsammans. Sångerna kan framföras under ett lägerbål, under ett kårevenemang eller inför föräldrarna. Det här steget går enkelt att kombinera med steget Jag bygger ett eget instrument och ackompanjerar ett gemensamt framträdande.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen
Färdighetsområden Partiokulttuuri Rohkeus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela uppmuntrar de som är blyga och osäkra och ger tips inför framträdandet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Artisten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken ordnar scoutsångsschlagerfestival eller scoutsångskörkrig (som teveprogrammet Kuorosota). Kullarna (eller parvis) får i uppdrag att förbereda ett framförande och sedan uppträda med en viss scoutsång. Sången kan vara obekant för vargungarna och de kan först lära sig den genom att lyssna till den. Alternativt kan vargungarna skriva nya scoutord till en känd melodi. Till slut uppträder alla i tur och ordning.

Lägg till tips

Bifoga