Vargungen visualiserar de olika platserna i pjäsen och skapar dekor, rekvisita eller kostymer tillsammans med sin flock.

Valikko

Jag och min flock tillverkar en kuliss, någon form av rekvisita eller en rolldräkt/-kostym


Målsättning:

Vargungen visualiserar de olika platserna i pjäsen och skapar dekor, rekvisita eller kostymer tillsammans med sin flock.

Beskrivning:

Flocken tillverkar tillsammans rekvisita till sin egen föreställning. Vargungarna får föreslå vad som behövs. Behövs det dekor som föreställer ett skogslandskap eller en stadsmiljö? Hurdan rekvisita och hurdana kostymer behöver skådespelarna? Flocken funderar på hur, och av vilket material, de kan tillverka det som behövs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela hjälper vargungarna att fatta gemensamma beslut och ser till att allas röster blir hörda. Akela skaffar också fram det material som behövs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Artisten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken kan bygga en scen ute i naturen och skapa dekor och rekvisita av sådant de hittar i naturen. Det är också enkelt att klä ut sig till troll med hjälp av naturmaterial.

Lägg till tips

Bifoga