Vargungen får uppleva att det går att uttrycka sig också utan ord. 

Valikko

Jag över på att uttrycka mig utan ord 


Målsättning:

Vargungen får uppleva att det går att uttrycka sig också utan ord. 

Beskrivning:

Vargungarna provar sig fram när det gäller att berätta saker utan ord. Vargungarna märker att kroppsställningar och miner inverkar på hur pantomimen tolkas. Flocken övar på att framställa ord och situationer som pantomimer. Pantomimer kan göras på många olika sätt. Det går att gestalta utfärdsredskap och hur de används, eller verb, känslor, samt att förklara saker för varandra också utan ett gemensamt språk osv.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Luovuus Rohkeus Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela leder övningarna och ser till att försiktigare vargungar får mod att delta, och att de ivrigare håller sig inom ramarna för övningen. Om övningen görs kullvis går det bra att använda kulledarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Artisten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna leker trasiga telefonen med charader. Alla flockens deltagare förutom en går ut ur rummet. En av vargungarna går tillbaka in rummet där den kvarlämnade vargungen nu visar upp ett ord med charader. Då den vargungen som kommit in tror att hen har förstått ordet ger hen tecken åt en tredje vargunge att komma in i rummet och visar sedan upp ordet hen gissat med charader. Så här fortsätter de tills den näst sista visat upp charaden för den sista i tur. Den sista vargungen berättar sedan sin gissning för gruppen. Sedan får alla i tur och ordning berätta vad de trodde att ordet var. Akelan instruerar sedan vargungarna att fundera över varför ordet ändrades så mycket under lekens gång? (Eftersom vi är olika och ser och förstår saker på olika sätt) Källa: DDS

Vargungarna framför korta situationspantomimer, t.ex. att tända ett ljus och blåsa ut det, klä scouthalsduken om halsen och knyta den med en sjömansknop Vargungarna framför pantomimer och de andra gissar vad pantomimen föreställer. Akela handleder vargungarna och fäster uppmärksamhet på vikten av att använda tydliga rörelser.

Lägg till tips

Bifoga