Vargungen får uppleva att det går att uttrycka sig också utan ord. 

Valikko

Jag över på att uttrycka mig utan ord 


Målsättning:

Vargungen får uppleva att det går att uttrycka sig också utan ord. 

Beskrivning:

Vargungarna provar sig fram när det gäller att berätta saker utan ord. Vargungarna märker att kroppsställningar och miner inverkar på hur pantomimen tolkas. Flocken övar på att framställa ord och situationer som pantomimer. Pantomimer kan göras på många olika sätt. Det går att gestalta utfärdsredskap och hur de används, eller verb, känslor, samt att förklara saker för varandra också utan ett gemensamt språk osv.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Luovuus Rohkeus Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela leder övningarna och ser till att försiktigare vargungar får mod att delta, och att de ivrigare håller sig inom ramarna för övningen. Om övningen görs kullvis går det bra att använda kulledarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Artisten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga