Vargungen lär sig uppträdandefärdigheter och sätt att använda rösten och uppmuntras att uppträdare.

Valikko

Jag vet hur man uppträder


Målsättning:

Vargungen lär sig uppträdandefärdigheter och sätt att använda rösten och uppmuntras att uppträdare.

Beskrivning:

Öva röstanvändning och uppträdandefärdigheter. Öva er att tala i lämplig takt, med rätt styrka och på rätt sätt. Varje vargunge får berätta om sig själv framför resten av flocken. Prova på olika röststyrka, allt från viskning till rop. Det räcker med att bara upprepa sitt eget namn eller en kort mening. Övningen kan även göras i form av olika lekar. Wc-papper: Berätta att Wc-pappret har tagit slut på kårlokalen och be varje vargunge ta med en lämplig mängd Wc-papper till mötet i fall det skulle behövas. Låt vargungarna hamstra så mycket papper de vill. Då alla har tagit tillräckligt med papper kan ni till exempel sitta ner i en ring och be var och en berätta så många saker om sig själv som han eller hon har tagit pappersark. Tandlösa djur: Sitt i en ring och täck tänderna med läpparna. Meningen är att försöka prata utan att tänderna syns. Den som börjar ser kamraten bredvid i ögongen och säger namnet på något djur. Kamraten bredvid fortsätter säga samma djur till nästa i ringen. Riktningen kan ändras genom att man byter djuret som sägs. Den som börjar skratta eller visar sina tänder faller ut ur leken. Ge katten mjölk: Sitt i en ring. En blir i mitten av ringen och är katt. Katten ber mjölk av någon i ringen genom att jama. Man svarar katten och stryker den på huvudet: Voj, voj katten lilla, 1Jag har ingen mjölk, men gå och fråga *Ville* (namnet på någon som är med i leken).” Katten går till nästa i leken för att jama. Den som skrattar blir katt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Työelämätaito

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Artisten

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga