Vargungen känner till scoutberättelser. Hen kan berätta en berättelse.