Vargungen lär känna olika berättelser och kan berätta en.