Vargungen samlar mod och berättar en berättelse för de andra.

Valikko

Jag berättar en berättelse eller en vits


Målsättning:

Vargungen samlar mod och berättar en berättelse för de andra.

Beskrivning:

Vargungen berättar en berättelse eller en vits för de andra i flocken. Vargungen lär sig att förbereda sig på att berätta något och att uttrycka sig muntligt. De andra vargungarna lär sig att lyssna till olika sätt att framföra berättelser. Om vargungarna fritt får välja en berättelse eller vits att berätta, får de också möjlighet att fundera på hurdana berättelser och vitsar det är lämpligt att berätta.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela stöder och uppmuntrar. Akela kan också ha som uppgift att skaffa fram material eller att välja berättelser och vitsar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Berättelser

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela kan välja ut berättelser eller vitsar i förväg och sedan kan lotten få avgöra vem som framför vilken berättelse/vits. På så vis blir det hela en rolig blandning att ha t.ex. som program under ett lägerbål eller en tillställning för föräldrarna.

Vargungarna kan också hitta på egna vitsar eller berättelser, men det tar förstås lite längre tid. Som stöd kan ni ha ett tema att utgå ifrån. Som stöd för minnet kan ni skriva ner stödord eller rita bilder.

Flocken lånar böcker med vitsar och roliga historier på biblioteket och använder tid till att hitta en lämplig vits. På samma gång kan flocken diskutera hurdana vitsar som är olämpliga att berätta, och varför.

Lägg till tips

Bifoga