Vargungen känner till grundfakta om scouting och kan berätta om sin hobby för andra.

Valikko

Jag berättar om scouting för mina föräldrar


Målsättning:

Vargungen känner till grundfakta om scouting och kan berätta om sin hobby för andra.

Beskrivning:

Vargungen tar till sig grundfakta om scouting och förmedlar informationen vidare till sina föräldrar. Vargungen lär sig scoutterminologi och får möjlighet att fundera på vad hen tycker är speciellt roligt med scouting.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Luovuus Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15 min
Mål för fostran Itsetuntemus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att planera hur vargungarna ska berätta om scouting för sina föräldrar. Under den tid vargungarna förverkligar det här steget är det också akelas uppgift att påpeka för vargungarna vilka saker de kan berätta om hemma, t.ex. när det dyker upp nya aspekter av scouting i verksamheten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Berättelser

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Under mötet i kårlokalen kan vargungarna i par eller grupper förbereda och visa små föreställningar om scouting. De vargungar som tittar på föreställningarna kan anteckna sådana scoutfakta de vill komma ihåg att berätta om för sina föräldrar (t.ex. på scoutvykort).

Steget kan förverkligas genom att flocken skapar en föreställning om scouting. Alla vargungar sköter en uppgift under föreställningen och den visas t.ex. på föräldrakvällen, som avslutning på ett möte i kårlokalen eller på ett läger.

Lägg till tips

Bifoga