Vargungen lär sig grunderna om scouting och kan berätta om sin hobby för andra.

Valikko

Jag berättar om scouting för mina föräldrar


Målsättning:

Vargungen lär sig grunderna om scouting och kan berätta om sin hobby för andra.

Beskrivning:

Planera och föreverkliga en föreställning som berättar om scouting, och förevisa den på föräldrakvällen. Presentation av den egna kåren och flocken kan höra till föreställningen. Berätta till exempel vad man gör i scouterna och vad som händer under en kväll på kårlokalen, vad som är bäst på utfärderna och varför det är roligt att vara med i scouterna. Steget kan även utföras så att man går igenom sakerna tillsammans på kvällen på kårlokalen och varje vargunge får berätta om scoutingen hemma för föräldrarna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Hemma
Färdighetsområden Luovuus Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15 min
Mål för fostran Itsetuntemus Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Berättelser

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga