Vargungen samarbetar med andra i en grupp och gestaltar en berättelse som hen lyssnar till.

Valikko

Jag gestaltar en berättelse


Målsättning:

Vargungen samarbetar med andra i en grupp och gestaltar en berättelse som hen lyssnar till.

Beskrivning:

Vargungarna förbereder en pjäs utgående från en berättelse (t.ex. en scoutberättelse, fabel eller äventyrsberättelse). Alla vargungar ska ha en egen roll att spela. Vargungarna lär sig att använda sin fantasi och att leva sig in i berättelsen, samt att lyssna till och titta på de andras framträdanden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Luovuus Rohkeus Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att skaffa fram det material som behövs, och att hjälpa vargungarna att förverkliga sina gestaltningar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Berättelser

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Om flocken inte har något bra tillfälle att visa upp sina föreställningar, eller om flocken är mycket stor, kan flocken delas i två grupper som gör varsin pjäs. Då får vargungarna arbeta i mindre grupper och har publik när de visar sina pjäser.

Vargungarna kan själva hitta på berättelser att gestalta, antingen helt fritt, eller utifrån ett visst tema. Vargungarna behöver då handledning för att avgöra hurdana berättelser som inte är lämpliga att framföra. Akela, eller hela flocken tillsammans, kan bestämma att berättelserna inte ska handla om exempelvis våldsamma karaktärer eller om någon som skjuter med vapen.

Det passar bra att förbereda och framföra pjäser under en utfärd. Akela kan tillägga t.ex. "sagohatt", "mantel" eller någon annan accessoar till utrustningslistan, så att vargungarna har tillgång till rekvisita. Vargungarna kan också ha på sig hattarna under hela utfärden om helheten utgår från berättelsetemat. Bibilotekshyllorna dignar av sagor och berättelser att gestalta.

Lägg till tips

Bifoga