Vargungen bekantar sig med sagoberättarteknik och tar mod till sig att berätta sina tankar.

Valikko

Jag hittar på en egen scoutberättelse


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med sagoberättarteknik och tar mod till sig att berätta sina tankar.

Beskrivning:

Berätta berättelser genom att skapa sagorna ensamma eller tillsammans. Skapandet av berättelserna kräver lite tid, penna och papper samt en vuxen som lyssnar. Akelans uppgift är att be en vargunge eller flocken tillsammans berätta en berättelse som akelan skriver upp som sådan. Då berättelsen är nedskriven läser akelan upp den och vargungarna får komma med de rättelser de vill. Det är inte frågan om vanligt sagoberättande eftersom den vuxnas roll är att lyssna på berättaren. Den vuxna rättar inte fel, utan visar att han värdesätter var och ens berättelse som den är. Den nya sagan uppstår mellan berättaren och sagoskrivaren. Under sagoskapandet lyssnar man på barnet, vilket möjliggör känsla av närhet och trygghet, då man upplever att det är trevligt att gruppen är tillsammans. Varje vargunge bör i tur och ordning få berätta sin egen berättelse. Ni kan till exempel ersätta den kvällsberättelse eller –andakt som har avslutat mötena med vargungarnas sagoskapande. Instruktion för sagoskapande: Berätta en saga (eller berättelse). 1Jag skriver ner den precis som du berättar den för mig. Till slut läser 1Jag upp din berättelse och då kan du ändra och rätta den om du vill.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Itsetuntemus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Berättelser

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga