Vargungen kan förstå det hen hör och visualisera det.

Valikko

Jag hittar på en egen scoutberättelse


Målsättning:

Vargungen kan förstå det hen hör och visualisera det.

Beskrivning:

Flocken berättar berättelser genom sagoteringsmetoden, enskilt eller tillsammans. Att skapa sagorna kräver bara lite tid, penna och papper, samt en lyssnande vuxen. Akelas uppgift är att be en vargunge eller hela flocken tillsammans att berätta en berättelse som Akela sedan antecknar ordagrant. När berättelsen är nedskriven läser akela upp den, och vargungarna får korrigera den om de vill. Det handlar inte om ett vanligt sagoberättande, eftersom den vuxnas roll är att lyssna på berättaren. Den vuxna korrigerar inga fel, utan visar att hen värdesätter varje berättelse sådan som den är. En ny saga uppstår mellan berättaren och sagoteraren. Sagotering innebär att den som berättar verkligen blir hörd, och i en fin gruppgemenskap får alla uppleva närhet och trygghet. Alla vargungar ska i tur och ordning få möjlighet att berätta sin egen berättelse, men alla behöver inte hinna berätta under samma kväll.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att hjälpa till att förverkliga programmet, och att uppmuntra var och en av vargungarna när det behövs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Berättelser

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Adjektivsagan i boken Vargungens spår kan användas som stöd för berättandet.

Sagoberättandet kan börja med att akela delar ut olika föremål, ett till var och en i gruppen, t.ex. ett ljus, en ryggsäck, en slev, en hatt eller en vimpel ... Föremålet ska sedan vävas in i berättelsen. Vargungarna berättar sina sagor vid olika tillfällen, och när de på nytt får föremålet i sina händer är det lättare för dem att minnas hur de planerat sina berättelser.

Steget kan förverkligas under ett läger eller en utfärd, med stöd av av utfärdens färdiga tema eller symbolik. T.ex. under en alv- och troll-utfärd kan sagornas innehåll begränsas till dessa varelsers äventyr. Om någon av vargungarna behöver ännu mera uppmuntran för att komma igång kan temat göras ännu snävare, t.ex. trollets utfärd upp på berget, där hen träffar olika slags djur. Hurdana då?

Ersätt vargungemötets avslutande kvällsberättelse eller kvällsandakt med det här berättelse-steget. Eftersom det går en del tid till att berätta är det lagom om ungefär 2 vargungar fungerar som berättare i samband med en mötesavslutning.

Lägg till tips

Bifoga