Vargungen lyssnar tålmodigt till en berättelse som fortsätter nästa gång.

Valikko

Jag och min flock lyssnar på en berättelse som fortsätter under flera vargungemöten


Målsättning:

Vargungen lyssnar tålmodigt till en berättelse som fortsätter nästa gång.

Beskrivning:

Vargungen koncentrerar sig på berättelsen och lär sig att vara tålmodig och att leva sig in i berättelsen. Berättelsen ska pågå under minst tre möteskvällar, men kan forsätta hela terminen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att välja en berättelse tillsammans med vargungarna och att planera upplägget.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Berättelser

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I början av lässtunden kan det vara bra att kort sammanfatta vad som hittills hänt i berättelsen. Det här kan vara en lämplig uppgift för kulledaren.

Berättelsen kan gärna stöda det övriga programmet och de spår vargungarna avlägger (utfärder, scoutingens historia, naturkännedom, internationell verksamhet osv.)

Det kan vara lättare för vargungarna att leva sig in i berättelsen om de får välja den själva, bland några alternativ. Beroende på vargungarnas läskunskaper kan de också vara med och läsa berättelsen, men det är värt att tänka på att det kan vara krävande för de andra att koncentrera sig på berättelsen om läsandet går knaggligt och långsamt.

Lägg till tips

Bifoga