Vargungen känner till olika hantverkstekniker. Vargungen använder sin fantasi. Hen kan vid behov be om hjälp.

Valikko