Vargungen bekantar sig med olika hantverksfärdigheter och provar dem även i praktiken.