Vargungen använder läder som pysselmaterial och kan bearbeta läder.

Valikko

Jag gör ett läderarbete


Målsättning:

Vargungen använder läder som pysselmaterial och kan bearbeta läder.

Beskrivning:

Flocken bekantar sig med olika typer av läder och verktyg som används för att bearbeta läder. Alla vargungar tillverkar ett föremål av läder åt sig själv, t.ex. en nyckelring, ett bokmärke eller en halsdukssölja.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela lär ut hur verktygen ska användas och ser till att allt går tryggt och säkert till.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken kan tillsammans tillverka en gemensam förvaringspåse av läder eller bygga en trumma där membranet görs av läder.

Lägg till tips

Bifoga