Vargungen förstår att gamla saker går att använda på nytt och kan använda gammalt material för att göra något nytt.

Valikko

Jag gör något nytt av ett gammalt föremål


Målsättning:

Vargungen förstår att gamla saker går att använda på nytt och kan använda gammalt material för att göra något nytt.

Beskrivning:

Vargungarna tillverkar nya föremål av gamla saker, kläder och sängkläder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Kestävä kehitys Luovuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akela instruerar vargungarna så att de vet hurdana gamla saker de kan ta med sig till mötet och uppmuntrar vargungarna att använda sin fantasi och dela med sig av sina idéer.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En gammal t-tröja blir som ny genom knutbatikfärgning, solfärgning eller tygtryck. Gör tygtryck med t.ex. potatis, apelsin eller lök.

Lägg till tips

Bifoga