Vargungarna motsätter sig slit- och slängkulturen och reparerar föremål så att de fungerar igen.

Valikko

Jag reparerar ett föremål med enkla metoder


Målsättning:

Vargungarna motsätter sig slit- och slängkulturen och reparerar föremål så att de fungerar igen.

Beskrivning:

Flocken funderar på hur det går att undvika att slänga bort saker. Vargungarna reparerar och restaurerar trasiga föremål tillsammans.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Kestävä kehitys
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Akelan handleder vargungarna i uppgiften.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela och/eller vargungarna tar med sig föremål som behöver repareras till mötet. Det kan t.ex. handla om en hålig stövel eller yllesocka, ett punkterat cykeldäck eller en trasig simring. Flocken reparerar och iståndsätter sakerna så att de går att använda igen. Material: Trasiga saker, reparationsutrustning såsom gummilappningar, lim, tråd, nålar m.m.

Lägg till tips

Bifoga