Vargungen lär sig protestera mot slit och slängkulturen och att reparera gångbara föremål.

Valikko

Jag reparerar ett föremål med enkla metoder


Målsättning:

Vargungen lär sig protestera mot slit och slängkulturen och att reparera gångbara föremål.

Beskrivning:

Ta med tre föremål som behöver underhållas till kårlokalen. Det kan till exempel vara en stövel eller en yllesocka som har hål, en punkterad cykelring eller simring. Fundera hur man kan undvika att slänga bort saken. Reparera och restaurera föremålen tillsammans så att de blir användbara. Flocken kan även delta i talkon på kårens stuga, kårlokal eller båt. Dörrhandtag, stolar och segel kan vara i behov av första hjälp som vargungarna kan ge genom att måla, lacka eller reparera. Samtidigt blir även 1Jag deltar i ett talko-steget i Starkare tillsammans-spåret gjort.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Kestävä kehitys
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Vastuu elinympäristöstä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga