Vargungen känner till trä som byggmaterial och kan använda de vanligaste snickarverktygen.

Valikko

Jag tillverkar ett bruksföremål av trä


Målsättning:

Vargungen känner till trä som byggmaterial och kan använda de vanligaste snickarverktygen.

Beskrivning:

Vargungarna använder olika slags verktyg och tillverkar föremål av trä.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela lär ut hur verktygen används rätt och på ett tryggt sätt, samt tillverkar ett modellföremål.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna täljer vandringsstavar åt sig själva. Det lönar sig att göra stavarna i samband med en utfärd. Medan vargungarna täljer berättar akela hur vargungarna kan använda sina stavar, och att de kan samla minnen av scoutevenemang på stavarna.

Vargungarna tillverkar grytunderlägg genom att såga tunna skivor av trä eller kvistar och limma dem med trälim på fanerbottnar som akela förberett.

Vargungarna täljer smörknivar eller stekspadar. Akela ser till att vargungarna har tillgång till lämpligt trävirke under mötet. Dessutom är det bra att se till att det finns några extra täljknivar och första hjälpen-utrustning till hands.

Lägg till tips

Bifoga