Vargungen känner till de vanligaste verktygen och kan använda dem.

Valikko

Jag tillverkar ett spel


Målsättning:

Vargungen känner till de vanligaste verktygen och kan använda dem.

Beskrivning:

Vargungarna tillverkar tillsammans ett utomhusspel som de sedan kan använda.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela ser till att alla vargungar får vara med och tillverka spelet, t.ex. så att var och en tillverkar någon del till spelet. Akela lär också ut hur verktygen ska användas på ett tryggt och säkert sätt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gör till exempel ett ringkastningsspel, ett minnesspel, ett dominospel eller ett pussel. Material: Virke, såg, sandpapper, tuscher, målarfärger och rep (beroende på spelet).

Vargungarna bygger en minigolfbana. Som ribbor och hinder på banan kan man använda nästan vad som helst, vargungarna kommer säkerligen på något. För själva spelet är det behändigt att använda krokettklubbor och bollar. Källa:DDS

Lägg till tips

Bifoga