Vargungen bekantar sig med de vanligaste verktygen och får möjlighet att använda dem.

Valikko

Jag tillverkar ett spel


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med de vanligaste verktygen och får möjlighet att använda dem.

Beskrivning:

Tillverka tillsammans ett utomhusspel, som flocken senare kan spendera tid kring. Försäkra er om att var och en får delta i tillverkningen av spelet, till exempel får göra en del till spelet. Gör till exempel ett underlag för att kasta ringar, ett minnesspel, domino eller pussel. Instruktioner för mölkky: För mölkkyspelet behövs mölkky och käglor. Tillverka mölkky genom att såga en ca 20 cm hög kloss av en rund spira (de officiella måtten: diameter 55 mm, längd 225 mm). Runda hörnen. För käglorna behövs 12 klossar som är ca 15 cm höga (de officiella måtten: diameter 55 mm, längd 95 mm – 150 mm). Käglornas ena ända är jämn så att de hålls och stå. Den andra ändan sågas diagonalt och på ändan skriver man käglans nummer 1 – 12.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akelan lär sig använda verktygen på rätt sätt och ser till att arbetsmiljön är trygg.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverkaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga