Vargungen lär sig grundläggande pysselfärdigheter. Hen koncentrerar sig på sitt arbete.