Vargungen lär sig grundläggande pysselfärdigheter med hjälp av vilka man kan tillverka till exempel något föremål åt sig som kan behövas i scouterna.