Vargungen deltar i gemensamt pyssel och beslutsfattande.

Valikko

Jag gör en närvarotavla


Målsättning:

Vargungen deltar i gemensamt pyssel och beslutsfattande.

Beskrivning:

Vargungarna planerar och tillverkar var sin egen närvarotavla, eller en gemensam för hela flocken. Med hjälp av närvarotavlan håller vargungeflocken reda på vem som är på plats under mötena.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela ser till att alla vargungar får vara med om att både planera och förverkliga närvartavlan/-tavlorna, och att alla vargungar blir hörda.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hobby

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Använd flockens namn som utgångspunkt för närvarotavlan: Ekorrarna samlar kottar och Vargarna trycker vargspår. Varje vargunge tillverkar en närvarotavla åt sig själv eller så tillverkar flocken en gemensam där det finns plats för varje flockmedlem. Närvarotavlan kan göras av vad som helst: av kartong (t.ex. en igelkott - limma en tandpetare som tagg på igelkotten för varje vargunge som är närvarande), av en planka (som man slår en spik i varje gång, t.ex. i form av en stjärna), av snören (man fäster ett snöre för var och en på väggen och varje gång får den som är närvarande slå en knop eller trä en pärla på snöret) eller av ett påskägg av plast (när vargungen är med på mötet får hen lägga en ärt i ägget och i slutet av terminen är närvarotavlan ett färdigt rytmägg). Material: T.ex. snöre, stenar, kartong, burkar eller tyg.

Lägg till tips

Bifoga