Vargungen deltar i gemensamt pyssel och beslutsfattande.

Valikko

Jag gör en närvarotavla


Målsättning:

Vargungen deltar i gemensamt pyssel och beslutsfattande.

Beskrivning:

Planera en närvarotavla för var och en eller för en gemensam tavla. På närvarotavlan samlar man antal gånger var och en är närvarande. Som utgångspunkt för planeringen av tavlan kan man ta flockens namn: Ekorrarna samlar kottar och Vargarna trycker vargspår. Varje vargunge tillverkar en närvarotavla åt sig själv eller så tillverkar man en gemensam där det finns plats för varje flockmedlem. Närvarotavlan kan göras av vad som helst: kartong (t.ex. en igelkott som man limmar en tandpetare som pigg på som tecken för deltagande), av en planka (som man slår en spik i varje gång, t.ex. i form av en stjärna), snöre (man knyter ett snöre för var och en på väggen och varje gång får man göra en knop eller trä en pärla på snöret) eller av ett påskägg av plast (de gånger man deltar så samlar man ärter i ägget och i slutet av terminen blir närvarotavlan ett färdigt rytmägg).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hobby

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga