Vargungen utvecklar sin händighet och får erfarenhet av att glädja någon annan.

Valikko

Jag gör ett kort eller en gåva åt en vän


Målsättning:

Vargungen utvecklar sin händighet och får erfarenhet av att glädja någon annan.

Beskrivning:

Vargungarna pysslar små minnesföremål, till exempel kort eller presenter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Kaveritaidot Luovuus Suomalainen kulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Akela gör ett par modeller på vad vargungarna kan pyssla ihop och ser till att alla vargungar får ett minnesföremål, om korten eller presenterna delas ut under vargungemötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hobby

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken samlar in näverbitar på en utfärd, efter att ha bett om lov av markägaren. Vargungarna pressar bitarna under två böcker under en vecka, så att näverbitarna blir platta. Efter en vecka kan vargungarna klippa näverbitarna i valfri form och skriva små meddelanden på dem. Källa DDS

Vargungarna pysslar Alla hjärtans dag-kort. Akela har i förväg bett vargungarna ta med sig adressen till den person de vill skicka kortet till. Akela ser till att det finns pysselmaterial, men också frimärken och kuvert till hands. När kortet är färdigt får vargungen lägga det i ett kuvert, försluta kuvertet samt skriva adress på kuvertet och klistra på ett frimärke. Om det finns tid går flocken tillsammans och lägger korten på brevlådan.

Varför ger man gåvor? Ett lämpligt tema för en stilla stund under kvällen är en diskussion om varför man ger gåvor eller kort åt andra. Hur känns det då man får en gåva eller ett kort? Får du något av att ge något åt någon annan?

Lägg till tips

Bifoga