Vargungen utvecklar sin händighet och får erfarenhet av att glädja någon annan.

Valikko

Jag gör ett kort eller en gåva åt en vän


Målsättning:

Vargungen utvecklar sin händighet och får erfarenhet av att glädja någon annan.

Beskrivning:
Vargungarna pysslar små minnesföremål, till exempel kort eller presenter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Kaveritaidot Luovuus Suomalainen kulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift:
Akela gör ett par modeller på vad vargungarna kan pyssla ihop och ser till att alla vargungar får ett minnesföremål, om korten eller presenterna delas ut under vargungemötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hobby

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga