Vargungarna använder fantasi och fingerfärdighet när de pysslar.

Valikko

Jag gör ett prydnadsföremål


Målsättning:

Vargungarna använder fantasi och fingerfärdighet när de pysslar.

Beskrivning:
Vargungarna pysslar tillsammans prydnadsföremål som hör ihop med den aktuella tidpunkten, t.ex. fönsterdekorationer, julgranspynt, kransar, ljuslyktor eller prydnadsföremål av trä.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Metsä
Ledarens uppgift:
Akela gör en modell av föremålet som vargungarna ska tillverka.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hobby

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga