Vargungen lär sig att följa instruktioner och utvecklar sin fingerfärdighet.

Valikko

Jag gör origami


Målsättning:

Vargungen lär sig att följa instruktioner och utvecklar sin fingerfärdighet.

Beskrivning:
Flocken bekantar sig med origami. Alla vargungar gör sin egen origamifigur enligt instruktioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Kädentaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift:
Akela hjälper vargungarna att tolka instruktionerna och visar också steg för steg hur vargungarna ska vika sina papper.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hobby

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga