Vargungen lär sig att följa instruktioner och utvecklar sin fingerfärdighet.

Valikko

Jag gör origami


Målsättning:

Vargungen lär sig att följa instruktioner och utvecklar sin fingerfärdighet.

Beskrivning:

Flocken bekantar sig med origami. Alla vargungar gör sin egen origamifigur enligt instruktioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Kädentaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela hjälper vargungarna att tolka instruktionerna och visar också steg för steg hur vargungarna ska vika sina papper.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hobby

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det finns origamiinstruktioner av varierande svårighetsgrad, så det är bra att se till att uppgiften inte blir alltför svår. Det finns bra och enkla modeller för pappersbåtar, pappershattar och pappersmuggar. Akelas uppgift är att se till att alla vargungar ser instruktionerna. Enkla instruktioner finns i origami-böcker för barn och på nätet, använd t.ex. sökorden  "enkel origami" eller "origami för barn".

Lägg till tips

Bifoga