Vargungen använder sin fantasi och ser återvinningsmaterial som en bra råvara för något nytt.

Valikko

Jag och min flock tillverkar nya föremål av återvinningsmaterial


Målsättning:

Vargungen använder sin fantasi och ser återvinningsmaterial som en bra råvara för något nytt.

Beskrivning:
Vargungen bekantar sig med olika återvinningsmaterial och med olika kreativa sätt att använda materialet. Vargungen funderar på hur mycket användbara saker vi slänger bort. Vad skulle vi kunna göra åt detta?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Kestävä kehitys Luovuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift:
Akelas uppgift är att skaffa det material som behövs och att inspirera barnen. Akela kan också be vargungarna ta med sig återvinningsmaterial till mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hobby

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga