Vargungen lär sig grunderna i tovning.

Valikko

Jag tovar


Målsättning:

Vargungen lär sig grunderna i tovning.

Beskrivning:
Vargungen gör ett litet tovningsarbete.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift:
Akela gör en modell och visar vargungarna hur det går till att tova.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hobby

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga