Vargungen får erfarenheter av att både bygga något och utföra en uppgift tillsammans med andra.

Valikko

Jag och min flock bygger en hinderbana och tar oss igenom den tillsammans


Målsättning:

Vargungen får erfarenheter av att både bygga något och utföra en uppgift tillsammans med andra.

Beskrivning:

Vargungarna bygger en hinderbana och tar sig igenom den tillsammans, kullvis eller som flock.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan I skogen
Färdighetsområden Kädentaidot Rohkeus Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akela kontrollerar att alla vargungar får vara med och bygga banan. Akela övervakar att banan är säker att använda och ser till att ingen skadar sig vare sig i uppbyggnadsskedet eller när vargungarna använder banan.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Idrottaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bygg hinderbana med hjälp av olika slags material, antingen ute i naturen eller inomhus. Det går lätt att kombinera steget med t.ex. träning i att slå knopar, ifall rep och snöre används i bygget. Bygg både hinder att gå under och ta sig över. Bygg tunnlar av presenningar eller sopsäckar. Ordna till slut en tävling längs den färdiga banan. Flocken kan också delas in i två grupper som vardera bygger en hinderbana som den andra gruppen sedan ska ta sig igenom. Material: i kårlokalen t.ex. rep, presenningar, i naturen dessutom naturmaterial.

Det lönar sig att lära sig knoparna innan det här steget.

Lägg till tips

Bifoga