Vargungen märker att idrott är roligt och hittar själv på sätt att röra på sig.

Valikko

Jag och min flock hittar på en pausgymnastikrörelse som vi använder på våra möten


Målsättning:

Vargungen märker att idrott är roligt och hittar själv på sätt att röra på sig.

Beskrivning:

Hitta på rörelser för pausgymnastik tillsammans och öva dem. Man kan dela flocken i mindre kullar och ge var och en i uppgift att till exempel hitta på rörelser med olika tema eller för olika kroppsdelar. På det här sättet kan man vi gymnastiken berätta en egen berättelse och det blir lättare att hitta på rörelser. Använd det färdiga programmet för pausgymnastik en längre tid på kårlokalen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Idrottaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga