Vargungen inser att motion är trevligt, och hittar på egna rörelser.

Valikko

Jag och min flock hittar på en pausgymnastikrörelse som vi använder på våra möten


Målsättning:

Vargungen inser att motion är trevligt, och hittar på egna rörelser.

Beskrivning:

Vargungarna hittar tillsammans på pausgymnastikrörelser och övar sig att utföra dem. Flocken använder sedan den färdiga pausgymnastikhelheten under en längre tid på sina vargungemöten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela uppmuntrar vargungarna att hitta på olika slags gymnastikrörelser och ser till att alla vargungar får vara med och utveckla pausgymnastikprogrammet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Idrottaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken delar in sig i kullar och varje kull får till uppdrag att hitta på rörelser som har att göra med ett visst ämne, eller rörelser för olika kroppsdelar. På så sätt kan gympan berätta en historia och det blir lättare att komma på olika rörelser.

Lägg till tips

Bifoga