Vargungen bekantar sig med ett idrottslag från sin egen hemort.

Valikko

Jag ser en match där ett lag från min hemort spelar


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med ett idrottslag från sin egen hemort.

Beskrivning:

Flocken väljer ut ett intressant idrottslag som är verksamt i närheten, och går tillsammans och ser en match där det laget spelar. Vargungarna bekvantar sig med både laget och idrottsgrenen i förväg.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela informerar både vargungarna och deras vårdnadshavare om specialarrangemangen kring mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Idrottaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela tar reda på om någon kårmedlem, någon av vargungarnas vårdnadshavare eller något av vargungarnas syskon spelar i ett lag. Kan flocken gå och se en match med det här laget? I så fall kan akela också fråga om vargungarna kan träffa laget före eller efter matchen.

Vid behov kan flocken rösta om vilken match de väljer att se. Flocken kan också delas i två grupper och se två olika matcher, och sedan berätta för varandra om matcherna på nästa möte.

Lägg till tips

Bifoga