Vargungen njuter av att vistas utomhus och följer spelets regler.

Valikko

Jag spelar utomhusspel tillsammans med min flock


Målsättning:

Vargungen njuter av att vistas utomhus och följer spelets regler.

Beskrivning:

Vargungarna spelar ett utomhusspel eller leker en utomhuslek tillsammans. Flocken väljer en traditionell lek som inte kräver några förberedelser (t.ex.tio stickor på en bräda, kyrkråtta, flaggleken) eller reserverar i förväg utrustning och plats för att kunna spela ett utomhusspel (t.ex. mölkky, krocket, snöfotboll).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri Vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ihmissuhteet Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akela ser till att spelet går rättvist till och att alla verkligen får vara med och spela.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Idrottaren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken bjuder in också vargungeflocken från grannkåren till utelek-kvällen. Efteråt kan flockarna ha ett gemensamt knytkalas.

Flaggleken. Till leken behövs två flaggor, t.ex. flaggor, stormlyktor eller ficklampor. Deltagarna delas in i två lag. Akela bestämmer gränserna för lekområdet. Mitt på lekområdet går en linje som markerar de båda lagens egna områden. Vardera laget märker ut ett fängelse på sitt eget område, på lagom avstånd från mittstrecket. Sedan gömmer lagen sina flaggor inom det utpekade egna området. Efter detta blåses leken igång. Syftet är att lagen ska få tag på det andra lagets flagga utan att bli fasttagna av motståndarlaget. Den stulna flaggan ska föras över mittstrecket till det egna området. De spelare som blir fasttagna hamnar i motståndarlagets fängelse. De egna lagkamraterna kan komma och rädda de fasttagna ur fängelset. Vinner gör alltså det lag som lyckas stjäla det andra lagets flagga.

Tio stickor på en bräda. Till leken behövs tio trästickor och en bräda, samt en sten eller en träkloss att lägga mitt under brädan. En av deltagarna lottas ut och får vara letare. Stickorna läggs på brädans lägre ände, och någon av deltagarna stampar på brädans andra ände så att stickorna flyger upp och landar huller om buller på marken. Letaren ska plocka upp alla tio stickor och lägga dem tillbaka på brädan. Under tiden gömmer sig alla andra deltagare. När letaren lagt alla stickor på plats ropar hen: "Tio stickor på en bräda" och börjar leta efter de som gömt sig. När letaren hittar någon springer båda mot brädan. Om letaren hinner fram först, rör vid brädan och ropar den hittades namn, blir den upphittade kvar som fånge och väntar tills alla andra också hittats. Om den som gömt sig hinner först till brädan stampar hen på nytt upp stickorna i luften och springer iväg och gömmer sig igen. De som gömt sig kan rädda deltagare som är fångar vid brädan genom att springa fram och stampa på brädan innan letaren hinner fram för att ropa deras namn. När alla hittats blir den som hittades först nästa letare.

Lägg till tips

Bifoga