Vargungen lär sig laga mat och grunderna i hur man verkar i köket.