Vargungen förstår vikten av god hygien i köket och i samband med matlagning.

Valikko

Jag förstår vikten av god hygien


Målsättning:

Vargungen förstår vikten av god hygien i köket och i samband med matlagning.

Beskrivning:

Vargungen övar att använda köket och att städa undan efter sig.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Ruuanlaitto
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att leda aktiviteten och se till att alla vargungar har något att göra. Under den här aktiviteten passar det också bra att ge små ledaruppdrag åt vargungarna: Den vuxna ger en av vargungarna instruktioner om hur köket ska städas och sedan instruerar vargungen de andra så att de kan utföra uppgiften.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kocken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Om flocken före en utfärd eller ett matlagningsmöte går till butiken tillsammans, kan de med akelas hjälp fundera på var och hur olika livsmedel ska förvaras, och varför rätt förvaring är viktig.

Vargungarna städar köket efter att de kockat. Ledarens uppgift är att se till att alla har tillräckligt att göra. Alla vargungar kan få ett eget ansvarsområde, ett eget städuppdrag.

Vargungarna gör små skådespel eller pantomimer om vad som är viktigt i samband med god matlagning. Pjäserna kan t.ex. handla om att tvätta händerna och diska noggrant, och om att förvara livsmedel i rätt temperatur.

Vargungarna funderar tillsammans på vad som behövs för att matlagningen ska fungera bra och vara hygienisk. De gör planscher att hänga upp på väggarna i kårlokalens kök (om t.ex. handtvätt och om vikten av att använda rena köksredskap och fräscha ingredienser).

Lägg till tips

Bifoga