Vargungen lär sig att duka bordet och känner till vad ett gott bordsskick innebär.

Valikko

Jag kan duka ett bord och känner till vad ett gott bordsskick innebär.


Målsättning:

Vargungen lär sig att duka bordet och känner till vad ett gott bordsskick innebär.

Beskrivning:

Vargungen övar på att duka bordet så att olika kärl och bestick finns på rätta ställen. Vargungen övar också att bete sig artigt vid matbordet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att leda aktiviteten, ge råd och fördela uppgifter. Dessutom ansvarar akela för tidsanvändningen och förberedelserna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kocken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna övar att bryta (vika) servetter. På nätet finns instruktioner för många olika servettvikningar, både enkla och mer avancerade.

I scoutsammanhang hör det till att sjunga måltidssånger och tack-sånger (eller ropa tack-rop). Flocken äter tillsammans och sjunger och ropar i samband med måltiden, så att alla blir bekanta med scouternas seder och bruk. I slutet av terminen kan flocken ordna en finare middag där alla beter sig extra fint.

Flocken övar sig på korrekt beteende vid matbordet genom pantomimer och gestaltade scener. Vargungarna delas in i mindre grupper som förbereder korta föreställningar/scener som handlar om situationer kring matbordet. Åskådarnas uppgift är att komma på vad som gick på tok i scenen, eller vilken etikettsregel scenen handlar om.

Ledaren ställer fram många olika kärl, bestick och servetter på ett sidobord. Vargungarnas uppgift är att välja det som behövs och duka bordet på rätt sätt med tanke på en viss överenskommen måltid.

Måltidsvanor i olika religioner: Flocken bekantar sig med måltidsvanor i olika religioner. Bjud in eller ring till personer från andra religioner för att fråga dem om seder. Vargungarna eller akelan kan också söka information på webben.

Lägg till tips

Bifoga