Vargungen utvecklar sin händighet och provar olika material och arbetssätt.