Vargungen bekantar sig med ett konstmuseum och får kulturupplevelser.

Valikko

Jag besöker ett konstmuseum


Målsättning:

Vargungen bekantar sig med ett konstmuseum och får kulturupplevelser.

Beskrivning:

Välj ett konstmuseum i er närhet som ni besöker. Det lönar sig att be om guidning eller information gällande utställningen för barnen. Det går bra att kombinera detta steg med steg i hembygdsspåret.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Itsetuntemus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akela tar hand om vargungarna under museibesöket. Det är bra om akela kan bekanta sig med utställningen i förväg, så att hen sedan bättre kan hjälpa vargungarna att lägga märke till utställningens detaljer. Akela informerar vårdnadshavarna så att de känner till museibesöket och bokar vid behov en barnguidning på museet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konstnären

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Hemortens olika museer går lätt att hitta via internet genom att söka t.ex. på "museer hemortens namn".

Lägg till tips

Bifoga