Vargungen blir bekant med att tillverka och använda pappersmassa/papier maché.

Valikko

Jag gör ett föremål av pappersmassa


Målsättning:

Vargungen blir bekant med att tillverka och använda pappersmassa/papier maché.

Beskrivning:

Tillverka pappersmassa och gör till exempel en ram till en spegel eller fotografi.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela bekantar sig i förväg med hur det går till att tillverka pappersmassa, och ser till att det material som behövs finns i kårlokalen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konstnären

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna gör en jordglob av pappersmassa. Vargungarna förbereder tapetklister enligt förpackningens instruktioner och river tidningar i strimlor. Sedan blåser var och en upp ballonger. Ballongen ska vara så rund som möjligt. Vargungen doppar tidningsstrimlorna i klistret och limmar fast dem på ballongen. Ballongen ska vara helt och hållet täckt, det får gärna finnas fyra lager. Då lagren är klara låter vargungarna bollarna torka. De ska få torka en dag till en vecka. Då de har torkat skissar vargungarna världsdelarna på bollarna med hjälp av en jordglob. Sedan målar de vattenområden blåa och landområden gröna. Om de vill och beroende på globens storlek kan de lägga till andra detaljer. Material: tapetklister, hink, vatten, dagstidningar, pennor, penslar, målfärg. Källa: DDS

Instruktioner för hur man gör pappersmassa, papier maché, finns på internet. Använd t.ex. sökorden "tillverka papier maché". Om  arbetena får torka i kårlokalen går det att måla dem under följande vargungemöte. Genom en liten extrainsats kan arbetena bli strålande presenter: dekorera de målade arbetena med till exempel metallfärger eller plastdiamanter. Material: tidningar eller pappersstrimlor, vatten, hink, målarfärger och olika dekorationer, ev. en stavmixer.

Lägg till tips

Bifoga