Vargungen blir bekant med att tillverka och använda pappersmassa/papier maché.

Valikko

Jag gör ett föremål av pappersmassa


Målsättning:

Vargungen blir bekant med att tillverka och använda pappersmassa/papier maché.

Beskrivning:
Tillverka pappersmassa och gör till exempel en ram till en spegel eller fotografi.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift:
Akela bekantar sig i förväg med hur det går till att tillverka pappersmassa, och ser till att det material som behövs finns i kårlokalen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konstnären

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga