Vargungen lär sig hur det går till att göra tygtryck.

Valikko

Jag gör ett tygtryck


Målsättning:

Vargungen lär sig hur det går till att göra tygtryck.

Beskrivning:
Vargungarna dekorerar sina egna matkärlspåsar med tygtryck (matkärlspåsen tillverkas under Lägerkocken-spåret).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift:
Akela ser till att det material som behövs för tygtrycket finns till hands. Förutom textilfärger, svampar att dutta färg med, penslar och något att skydda bordsytorna med behövs också färdiga schabloner (eller material att tillverka schabloner av).

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konstnären

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga