Vargungen utvecklar sin händighet genom att måla och får erfarenheter av olika sätt att arbeta och av olika slags material.

Valikko

Jag målar en tavla


Målsättning:

Vargungen utvecklar sin händighet genom att måla och får erfarenheter av olika sätt att arbeta och av olika slags material.

Beskrivning:

Vargungarna målar en tavla/bild av t.ex. sitt sällskapsdjur eller något som hände under den senaste utfärden. Vargungarna provar på att måla med olika slags målarfärger, t.ex. vattenfärg, oljefärg och fingerfärg.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akela uppmuntrar vargungarna att prova på olika tekniker och material. När flocken målar en gemensam bild ser akela till att alla flockmedlemmar får bidra med idéer och vara med och skapa målningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konstnären

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Istället för att alla gör en egen målning kan ni göra ett gemensamt arbete på ett stort tyg. Prova att måla till musik eller att ordna en utställning till kårens fest eller på kårlokalen. Material: Papper eller tyg, vattenfärger, oljefärger, fingerfärger, penslar, vattenskålar, skyddspapper.

Lägg till tips

Bifoga