Vargungen lär sig hur det går till att rita en tecknad serie.

Valikko

Jag ritar en tecknad serie


Målsättning:

Vargungen lär sig hur det går till att rita en tecknad serie.

Beskrivning:

Vargungarna ritar egna serier.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Kädentaidot Luovuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Akela visar exempel på serier och hjälper vid behov vargungarna att komma på idéer.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Konstnären

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Rita egna tecknade serier. I boken Vargungens spår finns det en färdig botten för en tecknad serie som går att kopiera så att alla kan se den. Hitta på ämnen för de tecknade serierna, t.ex. något som har att göra med scoutingens historia, en berättelse ur Bibeln, det egna livet eller en scouthändelse. Använd i mån av möjlighet dator för att skapa serierna. Publicera de färdiga serierna i kårtidningen eller på kårens webbsidor. Material: Papper och tuscher, färgpennor och blyertspennor.

Lägg till tips

Bifoga