Vargungen känner till scouttraditioner.

Valikko

Jag deltar i tändningen av lägerbålet


Målsättning:

Vargungen känner till scouttraditioner.

Beskrivning:

Vargungen deltar i flockens eller kårens lägerbål under en utfärd eller ett läger. Vargungen får erfarenhet av hur det går till att tända ett lägerbål. Det är bra om vargungen har tidigare erfarenheter av att delta i lägerbål innan hen utför det här steget.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan I skogen
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Itsetuntemus Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela arrangerar lägerbålet eller kommer överens med de som håller lägerbålet på vilket sätt vargungarna deltar i att tändningsceremonin. Akela förklarar för vargungarna hur det hela ska gå till, ordnar så att de får öva, och fäster uppmärksamhet på att det är viktigt att skapa den rätta stämningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kvällsprogram

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vargungarna kan delta i att tända lägerbålet genom att säga en trollformel eller ramsa, eller genom att bära fram elden, t.ex. i form av tända ljus.

Lägg till tips

Bifoga