Vargungen sätter sig in i scoutkulturen och använder sin kreativitet.

Valikko

Jag hittar på ett lägerbålsrop


Målsättning:

Vargungen sätter sig in i scoutkulturen och använder sin kreativitet.

Beskrivning:

Vargungen både lär sig och hittar på egna scoutrop och känner till i vilka sammanhang ropen används. Scouter ropar för att visa samhöriget, tacksamhet, uppskattning eller helt enkelt fördriva tiden. Ropen är en del av scoutsymboliken, och när vargungarna lärt sig ropen känner de sig mera delaktiga i scoutgemenskapen. Det finns rop i scoutsångböcker och till en del på nätet (använd t.ex. scoutrop som sökord). Det är också både lätt och roligt att hitta på egna rop.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Luovuus Partiokulttuuri Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akela visar exempel på rop, ger tips, och handleder vargungarna när de hittar på egna rop.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kvällsprogram

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken lär sig att ropa olika scoutrop och akela berättar vad syftet med ropen är. Utöver kårens och förbundets rop är det bra för vargungarna att känna till rop som hör ihop med lägerbål och måltider. Sedan är det bara för flocken att hitta på egna rop. I Vargungens bok finns det anteckningsutrymme för detta ändamål.

Lägg till tips

Bifoga