Vargungen använder sin kreativitet och är med om att ordna en stilla stund.

Valikko

Jag och min flock hittar på en berättelse till en kvällsandakt eller en stilla stund


Målsättning:

Vargungen använder sin kreativitet och är med om att ordna en stilla stund.

Beskrivning:

Tillsammans med de andra i flocken hittar vargungen på en berättelse som passar under en andakt eller en stilla stund

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot Luovuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att beakta vargungarnas olika trosuppfattningar. Akela bidrar också med t.ex. bilder, föremål eller andra tips för att hjälpa vargungarna komma på idéer.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kvällsprogram

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela letar fram och visar vargungarna en bild på någon situation. Det är bra om det händer flera saker samtidigt på bilden. Utgående från bilden skapar vargungarna en berättelse genom att turvis lägga till en mening i taget. Bilden gör det lättare att komma vidare i berättelsen.

Flocken berättar en kedjeberättelse under mötets avslutande lugna stund. Akela inleder och ger sedan över ordet till en av vargungarna, som hittar på nästa mening i berättelsen och sedan ger ordet vidare till nästa vargunge i ringen osv.

Lägg till tips

Bifoga