Vargungen övar att stilla sig.

Valikko

Jag planerar och håller en kvällsandakt eller en stilla stund tillsammans med min flock


Målsättning:

Vargungen övar att stilla sig.

Beskrivning:

Fundera över uppbyggnaden av en stilla kvällsstund (t.ex. ljuständningsceremoni, berättelse, sång och scoutbrödraringen). Ni kan planera flera olika stilla kvällsstunder som ni håller i slutet av mötena. Låt var och en delta i förberedelserna och förverkligandet av programmet. Hitta till exempel på tillsammans egna tacksägelseämnen eller böner. Det man gör behöver inte nödvändigtvis vara stort: en får tända ljuset och en annan får skicka pulsen i kvällsringen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot Luovuus Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Akelan tar i beaktande skillnader mellan olika religioner, till exempel det att man i en del religioner inte gör sina egna böner.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kvällsprogram

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga