Vargungen får använda sin fantasi och sina språkkunskaper.

Valikko

Jag skriver nya ord till en sång


Målsättning:

Vargungen får använda sin fantasi och sina språkkunskaper.

Beskrivning:

Välj någon bekant sång. Det är lättare att bearbeta sådana kända barnsånger (t.ex. Gubben Noak, Haren satt i gropen), som man kan utantill. Gå igenom sångtexten och melodin. Bestäm ett nytt ämne för sången och skriv nya ord för sången enligt det. Gör till exempel en egen sång åt flocken som berättar om er!

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Luovuus Partiokulttuuri Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kvällsprogram

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga