Vargungen lär sig om att laga mat på utfärder och läger.

Valikko

Lägerkocken

Vargungen lär sig om att laga mat på utfärder och läger.

För spåret görs de obligatoriska aktiviteterna samt minst två av de valbara.

Obligatoriska

Valbara