Vargungen lär sig om att laga mat på utfärder och läger.