Vargungen behärskar scoutiga traditioner och känner till scoutkulturen.

Valikko

Jag lär mig matsånger och -rop


Målsättning:

Vargungen behärskar scoutiga traditioner och känner till scoutkulturen.

Beskrivning:

Vargungen övar sådana matsånger och tackrop som hör till den egna kårens traditioner. Vargungen bekantar sig med måltidens uppbyggnad: Före mater sjunger alla en matsång och efter maten sjunger eller ropar alla till tack. Det är bra om alla vargungar känner till minst tre olika sånger och rop.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Partiokulttuuri Retkeily
Längd viikonloppu
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att upprätthålla traditionen med matsånger och matrop under flockens egna evenemang, och att fungera som exempel också under kårens utfärder. Om akela inte känner till kårens traditioner är det bra om hen frågar kårens övriga ledare till råds.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerkocken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Akela ger varje kull namnet på en maträtt (t.ex. ärtsoppa, lapskojs eller makarotto). Kullens uppgift är att hitta på ett rop för att tacka för just den maträtten. Kullarna framför i tur och ordning sina rop inför flocken. Det går också att ordna en liten roptävling. När kullarna har framfört sina rop räknar akela till tre och alla vargungar pekar samtidigt på den kull de tycker att framfört det bästa ropet. Den kull som får flest poäng kan uppmärksammas t.ex. med ett bravo-rop.

Flocken delar in sig i kullar. Varje kull får till uppgift att hitta på en egen matsång åt flocken. Det går lättast genom att hitta på nya ord till en bekant melodi. På så sätt kan alla genast melodin till den nya sången. Flocken väljer sedan ut en eller flera av sångerna och sjunger den eller dem i samband med måltiderna.

Under utfärden sjunger deltagarna en ny matsång vid varje måltid för att bekanta sig med matsångstraditionen. Matsånger finns i Scoutsångboken, men det går också bra att hitta på egna sånger.

Lägg till tips

Bifoga