Vargungen lär sig lägerhygien.

Valikko

Jag lär mig tvätta händerna och diska i lägerförhållanden


Målsättning:

Vargungen lär sig lägerhygien.

Beskrivning:

Bekanta er med betydelsen och sätten för handtvätt och disk. Diskutera lägerhygien. Varför är handtvätten viktig speciellt på läger? Vad kan dåligt diskade kärl leda till? Fundera över olika sätt att sköta om handhygienen och hur den även kan ordnas i lägerförhållanden (tvättfat, bäck, havet, handdesinfiseringsmedel, våtservetter). Öva er att diska på kårlokalen och försäkra er om ett rent resultat.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan
Färdighetsområden Arjen taidot Retkeily Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerkocken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga