Vargungen kan planera en utfärdsmeny och beakta tallriksmodellen, de vanligaste specialdieterna och livsmedlens hållbarhet under utfärden. Vargungen övar sig på att fatta beslut tillsammans med andra.

Valikko

Jag planerar god utfärdsmat tillsammans med min flock 


Målsättning:

Vargungen kan planera en utfärdsmeny och beakta tallriksmodellen, de vanligaste specialdieterna och livsmedlens hållbarhet under utfärden. Vargungen övar sig på att fatta beslut tillsammans med andra.

Beskrivning:

Vargungen gör tillsammans med de andra upp menyn för utfärden. Hen bekantar sig med de vanligaste specialdieterna och vet hurdan mat det lönar sig att äta under utfärden. Vargungen bekantar sig med tallriksmodellen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily Ruuanlaitto
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Akelas uppgift är att informera vargungarna om specialdieter och olika matprodukters hållbarhet. Om det i gruppen ingår någon som följer en specialdiet kan akela använda den personen som exempel, på ett positivt sätt. Akela måste försäkra sig om att den vargungen inte känner sig utpekad. Akela ser till att alla vargungars åsikter blir hörda och att resultatet blir en plan som går att förverkliga.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Lägerkocken

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Flocken testar hur olika livsmedel håller i varmt och i kallt. Vargungarna väljer tillsammans vilka baslivsmedel de testar. Matprodukterna förvaras en vecka i kårlokalen, i rumstemperatur, i kylskåpet eller i frysen. Nästa vargungemöte undersöker vargungarna hur matprodukterna hållit. Vad har hänt med mjölken som förvarats i rumstemperatur? Vad har hänt med tomaten i frysen? Hur har mjölet mått av att stå i kylskåpet. Akelas uppgift är att få vargungarna att fundera på vilken förvaringsplats som är den rätta för olika livsmedel och hur livsmedlen borde förvaras under utfärder.

Vargungarna intervjuar personer som följer olika specialdieter, t.ex. föräldrar, skolkompisar, vuxna i scouterna. Vargungarnas uppgift är att ta reda på vilken diet personen följer, vad dieten innebär och vad personen behöver tänka på samt vilka matprodukter hen kan äta under exempelvis en scoututfärd. Om det inte finns någon att intervjua i flockens närmaste krets kan ledaren spela rollen som en person med laktosintolerans, celiaki eller nötallergi.

Vargungen ritar en bild av en ohälsosam måltid på ena sidan av ett papper, och en bild av en hälsosam måltid på den andra sidan. När bilderna är färdiga visar vargungen dem för de andra och berättar varför den ena måltiden är hälsosam och den andra ohälsosam. Akelas uppgift är att hjälpa vargungen att lägga märke till vad som gör en måltid ohälsosam (t.ex. mängden fett, bristen på grönsaker, en alltför stor portion) och på samma sätt visa vad som gör en måltid hälsosam.

Flocken delar in sig i par. Varje par får i uppgift att planera måltiderna under en utfärd och att rita måltiderna på papperstallrikar. De ritar en tallrik för varje måltid som ingår under utfärden. Vargungarna utgår från tallriksmodellen när de planerar och ritar. Flocken kan sedan sammanställa utfärdsmenyn utgående från papperstallriksteckningarna.

Lägg till tips

Bifoga